Daily Archives: 29/12/2016


CẦN MUA IPHONE 7 CŨ MỚI GIÁ CAO

BẠN ĐANG CẦN BÁN ĐIỆN THOẠI IPHONE 7? BẠN ĐANG CẦN THANH LÝ IPHONE 7? CHIẾC OPPO IPHONE 7 CỦA BẠN BỊ RƠI VỠ NGUỒN, HỎNG MÀN, CHẾT MAIN, ĐỐM PHẢN QUANG, RƠI NƯỚC, HỎNG CAMERA, HỎNG CẢM ỨNG… BẠN CHƯA BIẾT XỬ LÝ CHÚNG NHƯ THẾ NÀO? BẠN KHÔNG […]